پرتال جامع رشته هنر و گرافیک

نام محصول : پایان نامه کاردانی گرافیک - کاربرد نقوش گبه و دستبافته های ایران در معماری داخلی

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: هنر هفت
قیمت: 200,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته هنر پایان نامه هنر پایان نامه گرافیک پایان نامه های هنر و گرافیک گبه معماری داخلی

  نام محصول : پایان نامه کاردانی گرافیک - کاربرد نقوش گبه و دستبافته های ایران در معماری داخلی

  • مقدمه
  • ریشه‌یابی نام گبه
  • آشنایی و شناختی از گبه
  • استاندارد و اندازه گبه
  • طرح گبه
  • رنگهای مورد مصرف در گبه
  • تقسیم بندی رنگ‌ها
  • رنگ گرم
  • رنگهای سرد
  • رنگهای خنثی
  • تقسیم بندی كلی رنگها
  • رنگهای آكروماتیك
  • رنگهای كروماتیك
  • روانشناسی رنگها در گبه
  • رنگ زرد
  • رنگ آبی
  • رنگ قرمز
  • رنگ سبزه
  • رنگ نارنجی
  • رنگ بنفش
  • توصیه برای پاك كردن لكه‌های گبه
  • توصیه برای مبارزه با بید و جلوگیری از بیدزدگی
  • لوچه شدن
  • نكته
  • موقعیت جغرافیایی استان فارس
  • دنا و زردكوه بلندترین قلل زاگرس و نقش آن در زندگی عشایر كوچ رو
  • گبه در چه منطقه‌ای و توسط چه كسانی بافته می شد
  • عشایر ‌ایل قشقایی
  • طایفة شش بلوكی
  • طایفة فارسی مدان
  • مهمترین طرح و نقش گبه‌های عشایری
  • طرح شیر
  • اهمیت تاریخی طرح شیر
  • طرح خشتی یا قابی شكل
  • طرح حوض گبه
  • طرح گل گبه
  • طرح‌ایلاتی
  • طرح درختی
  • طرح هندسی
  • طرح ابرش
  • طرح چهارفصل
  • نقش‌ها نشانة‌ چه نماد و سمبلی هستند
  • نقش درخت
  • نقش كودك و بچه
  • نقش چادر
  • نقش گل
  • نقش سگ
  • نقش شتر
  • نقش اسب
  • طرح مشترك و نحوة بافت گبه در بین‌ایلات فارس
  • رنگهای مورد مصرف عشایر‌ایل قشقایی در گبه‌ها
  • مقایسه گبه‌های قدیمی با گبه‌های جدید
  • گلیم گبه(گچمه)
  • ویژگیهای فنی گلیم گبه(گچمه)
  • ریشه‌یابی نقوش گلیم گبه
  • توصیه‌های بهداشتی و‌ایمنی برای پیشگیری از حوادث در كارگاه‌های گبه بافی
  • نام‌های گبه‌های امروز و نمونه‌هایی از آن
  • گبة‌ سه ترنج
  • گبة‌ شطرنجی
  • گبة عرب
  • نام گبه‌های دیروز و نمونه‌هایی از آن
  • گبة دیروز
  • گبة شش بلوكی
  • گبة شیری نادر
  • گبة سه ترنج
  • طراحی و نقشپردازی
  • نقشمایه‌های گلیمی
  • گروه 1: نقشمایه‌های هندسی
  • سرمه دان
  • چهارخال
  • نقشمایه‌های شبه معقلی
  • گروه 2: نقشمایه‌های دوگانه
  • «ایت آلِ» و مشتقات آن
  • گروه 3: نقشمایه‌های تلفیقی
  • «چین»
  • «قزل قیچی»
  • «آلما گل»
  • گروه 4: نقشمایه‌ها حاشیه‌ای
  • مداخل
  • «لنگج»
  • «چپلقه» و «آلاقورد»
  • نقشهای گلیم قشقایی
  • نقش اشكالی
  • كف ساده
  • محرمات
  • محرمات افقی
  • خشتی
  • خشتی لوزی مشتمل بر
  • قابی
  • شطرنجی
  • رنگ آمیزی
  • نمونه‌های گلیم قشقایی
  • كشكولی(؟)، اواخر قرن دوازدهم تا اوایل قرن سیزدهم هـ.ق. 119*194 سانتیمتر
  • كشكولی(؟)، دهة‌ هشتم تا دهة آخر قرن سیزدهم هـ.ق 107-163 سانتیمتر
  • دره شوری، دهة پنجم تا ششم قرن چهاردهم هـ . ق
  • كشكولی، اواخر دهة ششم قرن چهاردهم هـ .ق. 142*258 سانتیمتر
  • دره شوری، دهة دوم تا سوم قرن چهاردهم هـ .ق
  • كشكولی، اواخر دهة هشتم قرن چهاردهم هـ.ق
  • آردكپان، اواخر دهة هشتم قرن چهاردهم هـ.ق. (اندازة‌4)
  • كشكولی(؟)، دهة هشتم تا دهم قرن سیزدهم هـ .ق.
  • سوزنی قشقایی
  • مقدمة تاریخی
  • اسلوب بافت و چگونگی كاربرد
  • نقشپردازی و رنگ آمیزی
  • نمونه‌های سوزنی قشقایی
  • دستبافته های ایلات بهارلو و اینالو
  • تیره‌های بافنده و ویژگیهای بافندگی
  • نقشپردازی و رنگ آمیزی
  • گلیم و سوزنی
  • دست بافته های ایلات عرب
  • طایفه‌های بافنده و ویژگیهای بافندگی
  • رنگ آمیزی
  • نمادها و نگاره‌هادر گلیم
  • ساختار و هندسه
  • اعتقادات و خرافات
  • سنت‌‌‌ها و فرهنگ بومی
  • نگاره‌‌‌های تولد
  • رب النوع مادر
  • شاخ قوچ
  • بركت
  • انسان
  • نگاره‌‌‌های زندگی
  • شانه، گل سر و‌‌یا گوشواره
  • پابند حیوان
  • صندوق
  • یین-یانگ
  • ستاره
  • نگاره‌‌‌های محافظت از زندگی
  • آب جاری
  • گیاه بابا آدم
  • دست، انگشت و شانه
  • تعویذ و چشم زخم
  • نظر قربانی
  • نگاره‌‌ی چشم زخم
  • چلیپا
  • قلاب
  • مار
  • اژدها
  • نگارة اژدها
  • عقرب
  • دهان‌‌یا جای پای گرگ
  • نگاره‌‌‌های زندگی پس از مرگ
  • پرنده
  • درخت زندگی
  • سایر نگاره‌‌‌ها
  • نكاتی چند در طراحی دكوراسیون داخلی
  • فضا
  • شرایط موجود كدام است
  • شرایط مطلوب شما كدام است
  • شرایط ممكن چیست
  • اصول طراحی
  • الگوهای طراحی
  • تناسب
  • تعادل
  • انواع تعادلها
  • تعادل متقارن
  • تعادل شعاعی
  • تعادل نامتقارن
  • هماهنگی
  • مقیاس
  • یكی شدن و فراوانی
  • ریتم
  • تأكید
  • رنگ و نور
  • تركیب رنگها
  • رنگهای میانی
  • ابعاد رنگ
  • نوع رنگ
  • درجه رنگ
  • شدت رنگ
  • انعكاس رنگ ها
  • مفهوم رنگ ها
  • رنگ سفید
  • رنگ آبی
  • رنگ قرمز
  • زرد كم رنگ
  • زرد پررنگ
  • رنگ سبز
  • رنگ سیاه
  • رنگ صورتی
  • رنگ نارنجی
  • رنگ خاكستری
  • رنك قهوه ای
  • رنگ ارغوانی
  • رنگ بنفش
  • رنگهای رنگارنگ نامنظم
  • رنگهای رنگارنگ بیش از حد
  • رنگهای شاد و زنده
  • رنگهای نامشخص
  • سازواری اشكال هندسی و رنگها
  • تغییر رنگها
  • از نظر رنگ
  • از نظر درخشندگی
  • از نظر سطح رنگ آمیزی
  • از نظر سیری رنگ
  • بافت اجسام و اشیاء
  • بافت و نور
  • رنگ كف پوش و پوشش كف
  • قدرت رنگ
  • دمای رنگ
  • مطالبی مهم دربارة‌ رنگها
  • انواع نورها
  • اثرات نور بر رنگ های مختلف
  • سخن آخر مؤلف
  • گزارش كار
  • منابع و مآخذ

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه کاردانی گرافیک - کاربرد نقوش گبه و دستبافته های ایران در معماری داخلی
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه کاردانی گرافیک - کاربرد نقوش گبه و دستبافته های ایران در معماری داخلی
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه کاردانی گرافیک - کاربرد نقوش گبه و دستبافته های ایران در معماری داخلی

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه