پرتال جامع رشته هنر و گرافیک

نام محصول : تحقیق هنر - قالی بافی

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: هنر هفت
قیمت: 120,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته هنر تحقیق هنر مقاله هنر مقالات هنر و گرافیک قالی فرش

  نام محصول : تحقیق هنر - قالی بافی

  • قالی بافی
  • فصل اول _ تاریخچه فرشبافی
  • قالی بافی در ادوار پیشین
  • قالی بافی در عصر صفویه
  • طرح ترنج دار
  • قالی اردبیل (قالی شیخ صفی)
  • قالی موج دریا
  • فرش چلسی
  • فرش ترنجدار منظره حیوانات موزه میلان
  • طرح گلدانی
  • طرح شكارگاه
  • طرح درخت و بوته
  • طرح گلدار هراتی
  • طرح باغی
  • طرح فرش های لهستانی
  • وضعیت قالی بافی ایران در سالهای معاصر
  • شركت سهامی فرش ایران
  • سازمان صنایع دستی ایران
  • وزارت جهاد كشاورزی
  • فصل دوم _ مواد اولیه مورد نیاز قالی بافی
  • پشم
  • كرك
  • پنبه
  • ابریشم
  • تكنیك گره زنی
  • گره
  • قیورد یا تركی باف ( یاگره تركی)
  • جفت ایلیمه یا گره جفتی
  • فشردگی گر ها
  • بافت و ابزارهای آن
  • ابزار كار
  • انواع دار قالی
  • حاشیه دو سر قالی
  • گره ها
  • پود
  • تراشیدن و یا قیچی كردن
  • نقش
  • واگیره
  • اندازه ها
  • قالی
  • كلگلی یاكله ای
  • كناره
  • دوزرع ، پرده ، سجاده
  • نماز یا جانماز
  • زرع و نیم
  • یاستیك
  • نقش های و نمادها
  • آرایش و نقش طبیعی
  • نقش هندسی و منظم
  • نمادها
  • مرغ مذهب زرتشت
  • درخت
  • بته
  • چلیپا (صلیب)
  • نمادهای چینی
  • حیوانات
  • فصل چهارم _ نقش قالی
  • طرحهای ایلیاتی
  • طرح های شهری
  • طبقه بندی طرحهای قالی
  • اصطلاح لچك و ترنج
  • طرح شاه عباسی
  • طرح اسلیمی
  • طرح گلدانی
  • طرح هراتی
  • طرح درختی
  • طرح بته ای
  • طرح خشتی
  • طرحهای ذهن بافت ایلی
  • طرح محرابی
  • طرح افشان
  • طرحهای بندی
  • فصل پنجم _ طبقه بندی فرش ها
  • فرشهای ایلیاتی
  • فرش های روستائی و شهری
  • موضوع
  • محل بافت
  • تاریخ بافت
  • اندازه
  • ریسیدن
  • تابیدن
  • تار
  • پود
  • گره
  • گره متقارن
  • گره نامتقارن
  • موضوعهای مذهبی و داستانهای قرآن
  • پادشاهان
  • كرمان و قالیچه های تصویری
  • قالی تصویری شاهپور دوم
  • قالی تصویر دار كرمان
  • راور و قالیچه های تصویری
  • قالیچه شتر لیلی
  • كاشان و قالیچه های تصویری
  • تصویر كودكی حضرت عیسی (ع)
  • قالیچه شكارگاه بهرام گور
  • قالیچه محرابی نور علیشاه و مشتاق علی شاه
  • قم و قالیچه های تصویری
  • قالیچه تصویری در معجزات حضرت موسی (ع)
  • قالیچه تصویری قم در قصص قرآن
  • قالیچه تصویری قم نوازش حضرت عیسی علیه السلام از یتیمان
  • آذربایجان و قالیچه های تصویری
  • قالیچه _ تابلو پنج تن ال عبا
  • تبریز و قالیچه های تصویری
  • قالی تصویری رسیدن حضرت یوسف به حضرت یعقوب علیه السلام
  • قالیچه تصویری انتظار حضرت یعقوب علیه السلام
  • قالیچه هاجر و حضرت اسماعیل در بیابان
  • قالیچه _ تابلو مشاهر عالم
  • تهران و قالیچه های تصویری
  • چهار محال بختیاری و قالیچه های تصویری
  • شهر كرد
  • چالشتر
  • سامان
  • شلمزار
  • نهاوند و قالیچه های تصویری
  • قالیچه تصویری نور علیشاه
  • كردستان و قالیچه های تصویری
  • عشایر و قالیچه های تصویری
  • ایلات ایرانی الاصل ( فارسی زبان)
  • لر و بختیاری
  • لرهای بویر احمدی
  • كردهای قوچان
  • بلوچها
  • عشایر ترك زبان
  • قشقاییها

  مشخصات فنی محصول : تحقیق هنر - قالی بافی
  بررسی تخصصی محصول : تحقیق هنر - قالی بافی
  نظرات کاربران در مورد محصول : تحقیق هنر - قالی بافی

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه