پرتال جامع رشته هنر و گرافیک

نام محصول : تحقیق هنر - آشنایی با هنرهای سنتی آشنایی با هنر نگارگری همراه با عکس

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: هنر هفت
قیمت: 120,000 ریال

با تخفیف 84,000 ریال

همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته هنر تحقیق هنر مقاله هنر مقالات هنر و گرافیک نگارگری

  نام محصول : تحقیق هنر - آشنایی با هنرهای سنتی آشنایی با هنر نگارگری همراه با عکس

  • آشنایی با هنر نگار گری
  • شیوه هرات را می توان به دو دوره تقسیم کرد
  • ویژگیهای شیوه استاد کمال الدین بهزاد هراتی به شرح زیر است
  • ویژگیهای نگارگری ایرانی
  • ویژگی بینشی
  • ویژگی مضمونی
  • ویژ گی ساختاری
  • ویژگی کاربردی
  • ویژگی فنی
  • آشنایی با هنر تذهیب
  • آشنایی با هنر تشعیر
  • آشنایی به هنر لاکی روغنی (نقاشی روغنی، زیرلاکی ،پاپیه ماشه )
  • قلمدان و لاکی روغنی سازان
  • ورود عکس برگردان
  • چگونگی تولید د رحال حاضر
  • انجام نقاشی لاکی
  • بخش دوم
  • آشنایی با«سایر هنرهای سنتی »
  • فصل اول
  • خط و خوشنویسی
  • مختصری درباره ی خط و خوشنویسی در جهان
  • تاریخچه ی خط در جهان
  • مقاوم و موقعیت در میان اقوام و ملل گوناگون
  • مختصری پیرامون پیدایش خطوط مختلف
  • خط تصویری
  • خط مفهوم نگار یا اندیشه نگار (ایدئوگرام )
  • خط هجایی « تقطیعی » یا سیلابی
  • خط الفبایی( غیر هجایی)
  • معروف ترین خطوط غیر هجایی
  • ورگاتییک
  • خط سینائی پیشین
  • خط فینیقی
  • خط سومری
  • خط سامی
  • تعاریفی از خط ، علوم خط و خوشنویسی
  • نگاشتن
  • علم خط
  • خوشنویسی
  • سیر تحول خط در ایران
  • مقدمه
  • خط و خوشنویسی در ایران
  • خط و الفبای عربی
  • خط فارسی
  • خط تعلیق
  • نستعلیق
  • خط شکسته
  • خط ثلث
  • خط رقاع
  • خطوط محقق و ریحان
  • خطوط رقعه ، تعلیق و دیوانی
  • دیوانی خفی و دیوانی جلٌی
  • خط کوفی
  • قواعد خط
  • درجات خط
  • لوازم خوشنویسی
  • فصل دوم
  • معماری سنتی
  • ویژگی های معماری ایرانی
  • شیوه های معماری ایرانی
  • شیوه معماری پارسی
  • شیوه ی معماری پارتی
  • شیوه معماری خراسانی
  • شیوه معماری رازی
  • شیوه معماری آذری
  • شیوه معماری اصفهانی
  • شیوه معماری نوین
  • نکات مهم در طرح و ارزیابی ساختمان
  • قوس د رمعماری ایرانی و انوع آن
  • قو سهای مدور و مشابه آن
  • قو سهای تیز ( شاخ بزی )
  • قو س ها ی تزیینی
  • گره کاری و گره سازی
  • کاشی و کاشیکاری و انواع آن
  • کاشی هتفت رنگ
  • کاشی معرق
  • معقلی
  • گچ بری
  • آینه کاری
  • مقرنس کاری
  • فهرست منابع و مآخذ

  مشخصات فنی محصول : تحقیق هنر - آشنایی با هنرهای سنتی آشنایی با هنر نگارگری همراه با عکس
  بررسی تخصصی محصول : تحقیق هنر - آشنایی با هنرهای سنتی آشنایی با هنر نگارگری همراه با عکس
  نظرات کاربران در مورد محصول : تحقیق هنر - آشنایی با هنرهای سنتی آشنایی با هنر نگارگری همراه با عکس

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه